Петър Пилищарски

 

Сервизна дейност (инсталация и въвеждане в експлоатация, профилактика, гаранционен и след гаранционен сервиз).
- Участие в изпитание на нови машини и съоръжения.
- Поддръжна дейност на авто парка.