Павел Горанов

Изпълнява пълната гама от основен ремонт, поправка и сервиз на всички колесни превозни средства /оборудване, тактическо и не тактическо на нива Директна поддръжка и Обща поддръжка.