Ангел Иванов

  Спомагателна дейност ремонт и сервиз на тежкотоварни МПС/автобуси/ механик/ на автобуси с практически опит като механик на тежкотоварни МПС. Отлична техническа грамотност.