Крис Филипов

Изпълнява пълната гама от основен ремонт, поправка и сервиз на всички колесни превозни средства /оборудване, тактическо и не тактическо на нива Директна поддръжка и Обща поддръжка.

Отговорности:

• Отстранява неизправности и извършва ремонтни работи по окачвания, двигатели, рамки, връзки, скоростни кутии, горивни и пневматични системи, механизми за управление и турбокомпресори.
• Гарантира, че политиките и насоките за безопасност и опазване на околната среда се следват без изключения.
• Поддържа и наблюдава секция инструменти/консумативи и операциите.
• Провежда кръстосано обучение за други служители.
• Изпълнява други възложени задължения.

Опит:

• 15 години опит като механик.
• Опит в Директна и Обща поддръжка.
• Дизеловите двигатели.